Marc Ideològic

Totes les nostres accions tenen sentit a partir d’un ideari comú amb el qual totes les persones de l’assemblea ens identifiquem i estem d’acord, però que, per descomptat, està sempre subjecte a noves discussions i transformacions. Formem part d’un col·lectiu que és discriminat per la societat en què vivim, però sabem que també tenim privilegis, que varien a l’interior mateix del col·lectiu. Per tant, ens esforcem perquè la nostra lluita no oprimeixi mai altres persones i per escoltar totes les veus dins i fora del col·lectiu LGTBI+.

Som transfeministes

Creiem que la lluita feminista és imprescindible en aquesta societat creada per l’«Home» i per a l’«Home», on totes les altres identitats possibles són menystingudes, invisibilitzades i negades. Tot i així, no creiem que la lluita feminista s’hagi de dur a terme des de la reivindicació de la «Dona» com a entitat monolítica i contraposada a la d’«Home». Apostem per un feminisme que desposseeixi l’«Home» del poder a tots els nivells, però no en pro de la «Dona», sinó d’una infinitat d’identitats possibles, vàlides, diverses i triades per cada persona.

Som anticapitalistes

Una de les creacions de més envergadura de la societat patriarcal és el capitalisme: una lluita individual aferrissada en pro del guany material i l’èxit personal, en detriment de la vida de les persones, de la resta d’éssers vius i del planeta en general; una apropiació il·legítima del poder, la riquesa i els recursos per part de les elits, que precaritza i margina persones i territoris sencers. Advoquem per una societat basada en la col·laboració, la comunitat i les cures, tant de les persones com del medi ambient. Per això, també intentem tenir una mirada ecologista en les nostres accions.

Som antiracistes

Som conscients que vivim en una societat profundament racista, d’arrels colonialistes i imperialistes i que, si no ens formem i ens desconstruïm, acabem reproduint constantment actituds de discriminació i marginació de les persones racialitzades, tant les que venen d’altres països com les que han nascut aquí. Rebutgem profundament les polítiques racistes i assassines de l’«Europa Fortalesa». Som conscients de la doble discriminació que viuen les persones racialitzades que formen part del col·lectiu LGTBI+ i volem treballar activament per eliminar-la.

Som antiedatistes

El nostre col·lectiu no té límits d’edat, ni per dalt ni per sota i busca sentir el màxim de veus possibles, ja que cada persona és capaç de donar una visió única i diversa que aporti matisos necessaris al nostre discurs. La societat en què vivim discrimina totes les persones que no siguin productives per al sistema. Aquesta discriminació es manifesta clarament en termes d’edat. No s’escolta ni la gent «massa jove» ni la gent «massa gran». Es menysté la seva opinió i es nega a aquestes persones un espai real a la societat.

Som antifeixistes

Estem vivint un moment d’auge de l’extrema dreta a l’Estat Espanyol i arreu del món. Som conscients de l’amenaça que suposa aquesta situació per a moltes persones i col·lectius, entre els quals hi ha el nostre. Reivindiquem la recuperació de la memòria històrica sobre la violència i persecució de les persones LGTBI+. Farem el que estigui a les nostres mans per combatre el feixisme i buscarem les aliances necessàries per fer-ho.

Som antiespecistes

Com a col·lectiu que lluita contra l’opressió, no podem ser conscientment agents d’una dominació com la que exerceix l’espècie humana sobre la resta d’animals. Estem en contra d’assassinar o torturar animals per entreteniment o tradició i de fer servir les altres espècies en el nostre benefici, passant per sobre de la seva vida i del seu patiment.

Som anticapacitistes

Sabem que vivim en una societat capacitista, és a dir, que discrimina qualsevol persona que tingui capacitats diferents de les considerades «funcionals», prenent-li els seus drets i la seva possibilitat de tenir una vida plena. Volem trobar maneres d’incloure totes les diversitats, les nostres i les de les altres persones. Som conscients de la doble discriminació que viuen aquestes persones si formen part del col·lectiu LGTBI+ i volem treballar activament per eliminar-la.

En aquest sentit, som conscients que la societat en què vivim oprimeix les persones que tenen un cos no-normatiu, ja sigui en termes estètics, de gènere, capacitats, etc. Reivindiquem la diversitat corporal i la re-apropiació dels nostres propis cossos.

Incoherències

Tot i que aquestes són les idees en què creiem, som conscients de les incoherències que hi ha molt sovint en relació amb les nostres accions com a individus i com a col·lectiu. La nostra intenció no és la de jutjar les incoherències alienes, sinó la de seguir sempre en el procés de minimitzar les nostres.